پاورپوینت حبوبات و گیاهان

پاورپوینت حبوبات و گیاهان

پاورپوینت حبوبات و گیاهان

فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش     تعداد اسلاید: 23

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

(Leguminosae)تیره نخود

تیره نخود ازلحاظ تنوع و کثرت گونه ها وفراوانی انواع دارویی در ردیف تیره های مهم گیاهان گلدار جای دارد زیرا مجموعأ شامل 430 جنس و متجاوز از 4000 گونه است که در بین آنها نمونه های مهم فراوان دارویی می توان یافت
گیاهانی به صورت علفی و بوته های چوبی و درختچه و یا درختان بزرگ اند.برگهایی غالبآ مرکب از برگچه ها و گلهای منظم یا نامنظم نر _ماده یا بندرت شامل یکی از اجزای اصلی گل دارند.کاسه گل آنها شامل قطعات پیوسته به هم و جام گل آنها بتفاوت ممکن است مرکب از گلبرگهای شبیه به هم یا نامساوی باشد

.در داخل پوشش گل آنها پرچمهایی به تعداد2 برابر گلبرگها وگاهی به تعداد کمتر یا بیشتر دیده می شود .تنها صفتی که در همه ی آنها عمومیت دارد وجود تخمدان آزادیک برچه ای در آنهاست که پس از رسیدن به میوه به صورت نیام تبدیل شده وبا دوشکاف باز می شود.
دانه ی آنها بدون آلبومن ویا دارای آلبومن کم است.تیره ی نخود را به سه تیره ی فرعی یا مستقل  تقسیم می نماییم
papilionaceae ,caesalpinaceae,Mimosaceae

 

ماشک گل خوشه ای
نام علمی 
Vica villosa roth
نام تیره   
Leguminosae
گیاهی یکساله یا دو ساله، با ساقه های ظریف و نازک و چند ضلعی، ارتفاع یک متر و محتاج به قیم اند، ریشه های راست و عمیق با برگ های مرکب و پیچک های چند شاخه ای، گل آذین خوشه ای و گل بنفش رنگ، میوه از نوع نیام و تکثیر با بذر می باشد. به شکل هرز در ایران در تمام مزارع و کشت های شتوی و صیفی، باغ ها، پارک ها و مزارع علوفه می رویند.
باقلا
به فارسي »باقلا«و»باقلي «ودر طب سنتي با نام هاي »باقلا«وبه
                  عربي »فول« و»جرجر«ناميده مي  شود به فرانسوي  Feve , grosse feve , gourgane و انواع آن را  feve des champs , feve des   marais , feve de seville , feve naine hativ , feve naine verte de beck گويند و به انگليسي Faba , fava  bean , broadbean , double bean    گفته مي شود.گياهي است از خانواده  leguminosae    تيره فرعي Papilionaceae  نام علمي آن  Vicia faba L. و مترادف آن Faba vulgaris moench مي باشد.
مشخصات
گياهي است علفي يكساله مقطع  ساقه آن مربع و ايستا و شياردار برگهاي آن متناوب ومركب با برگچه هاي  تخم مرغي .گلهاي آن سفيد داراي لكه هاي سياه  گاهي لكه هاي بنفش .ميوه آن نيام  وداراي  غلافي پو شيده ازكرك به طول 15-12سا نتي متر و عرض  3-2  سانتي متر دو طرف آن نازك و كمي  خميده كه درهرغلاف تعدادي دانه قرار دارد  اعضاي هوايي گياه اعم از گل  و سرشاخه گلدار و ميوه  و تخم آن درطب سنتي  موارد استعمال  دارد.
باقلا از نظر طبيعت تازه آن طبق نظرحكماي طب سنتي سرد و تر و خشك آن سرد و خشك  است. گل باقلا گرم است و باقلا را اگر با سركه  و آب بپزند و با پوست بخورند اسهالهاي حاصل از زخم  روده ها و اسهالهاي مزمن را قطع مي كند و آرد آن با روغن بادام  و قند براي سرفه و خشونت  سينه  و حلق مفيد است آب پخته باقلا براي رفع خشونت حلق و جلوگيري از توليد سنگ  مثانه  و بازكردن گرفتگي ها مفيد است و ضماد آرد باقلا مخلوط با آرد جو كه با سركه و نعنا پخته باشند براي كوفتگي و رفع ورم پستان كه در اثر انجماد مي باشد نافع است .
ضماد آردآن  با شنليله وعسل براي تحليل ونرم كردن دمل و ورم بناگوش وورم زيرچشم وباگل خطمي براي ورم بيضه و ورمهاي گرم مفيد درآن عضو نمي رويد و موي  را از روييدن بازمي دارد