پاورپوینت ارزیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی

پاورپوینت ارزیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی

پاورپوینت ارزیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 178

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

 

1- رهبری :

چگونگی رهبری مدیران ) در تعیین اهداف ایده آل و رسالت دفتر فنی و دسترسی به آنها و هدایت امور در این بخش مورد سوال قرار میگیرد . در این معیار اقدام های عملی مدیریت ارشد دفتر فنی، به جای صدور دستورات شفاهی و کتبی مورد تاکید قرار میگیرد  . همچنین در اینجا ، نحوه تقویت اهداف و ارزش های سازمانی از طریق هماهنگی مسئول دفتر فنی با سایر مدیریت ها و هیات رئیسه دانشگاه مد نظر و مورد ارزیابی قرار میگیرد .

حضور شخصی و فعال مسئول دفتر فنی ، ایجاد انگیزه در کارکنان و تشویق آنها در پیگیری اهداف سازمانی ، در دسترس بودن وسهولت ارتباط وتعامل مناسب مدیر باکارکنان داخلی و خارجی از اهداف ارزیابی این بخش است .

 

 

عنوان رشته :  مهندس راه و ساختمان

نمونه وظایف و مسئولیتها :

------------------

- بررسی و تهیه طرح و نقشه اجرائی ساختمانهای مربوط به سدها و بهمن گیرها و محاسبات مربوط.

- تهیه طرح و نقشه های اجرائی ساختمانهای آجری در زمینهای سست و غیر عادی.

- تهیه طرح و محاسبه آسفالت شاه راهها و یا هر گونه پوشش کف محوطه ها

- تهیه نقشه های اجرائی اجزاء منفرد ساختمانها مانند پی ، دیوار و ستون.

- نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیر سازی خط و نقشه کشی و برآورد هزینه های مربوطه.

- برنامه ریزی و ارائه طرح و تعیین اعتبار و نظارت بر کار جریان طرح.

- شرکت در برنامه ریزی و تهیه برنامه های اجرائی طرحهای پیش بینی شده بر  اساس راهنمائیهای مقام بالاتر.