پاورپوینت آيين نامه‌ حفاظتي‌ مولد بخار و ديگ هاي‌ آبگرم‌

پاورپوینت آيين نامه‌ حفاظتي‌ مولد بخار و ديگ هاي‌ آبگرم‌

پاورپوینت آيين نامه‌ حفاظتي‌ مولد بخار و ديگ هاي‌ آبگرم‌

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 76

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

 

ماده 1: الف - مولد بخار يا ديگ بخار به دستگاه يا محفظه بستهاي اطلاق ميشود كه در آن بخار آب با فشار بيشتر از فشار هواي خارج توليد ميگردد.

 ب - مولد بخار با فشار قوي يا متوسط به آن نوع از مولدهاي بخار اطلاق ميشود كه در آن حداعلاي فشار موثر مجاز بيش از يك كيلو گرم بر سانتيمتر مربع (پانزده پاوند بر اينچ مربع) باشد.

 ج - مولدهاي بخار با فشار ضعيف منحصراً به آن قسم از مولدهاي بخار اطلاق ميشود كه فشار موثر مجاز آن از يك كيلوگرم بر سانتيمتر مربع (پانزده پاوند بر اينچ مربع) تجاوز ننمايد.

 د - ديگهاي آبگرم به آن نوع از دستگاههاي گرم كننده آب اطلاق ميگردد كه فشار موثر داخلي آن از 10 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع (150 پاوند بر اينچ مربع) تجاوز نكند و يا در صورت فشار بيشتر درجه حرارت آن از 120 درجه سانتيگراد (250 درجه فارنهايت) بيشتر نباشد در هر حال نبايد در آن بخار آب توليد شود.

 هـ - مقصود از فشار موثر داخلي يك دستگاه تحت فشار اضافه فشار داخل آن نسبت به هواي خارج ميباشد.

 و - واحدهاي اندازه گيري فشار در مولدهاي بخار و ديگهاي آبگرم عبارتند از آتمسفر (كيلوگرم بر سانتيمتر مربع) - پاوند بر اينچ مربع - بار و نيوتن بر ميلي متر مربع.

 

• بخش‌ يك‌ - چگونگي‌ ساختمان‌